Logo Pahang PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN PAHANG
Webmail Pahang
 
 
Kembali ke pengaturan asal Kecilkan saiz fontSenderhanakan saiz fontBesarkan saiz font
[marco]Main Layout - Language Block|62[/marco]

Fungsi Bahagian/Unit

BAHAGIAN

FUNGSI

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

TINGKAT 2, BLOK B, WISMA SRI PAHANG

 • Mengurus penempatan anggota perkhidmatan dan semua urusan berkaitan sepanjang dan selepas perkhidmatan.

 • Mengurus urusan prestasi, pergerakan gaji, kenaikan pangkat dan kaunseling.

 • Mengurus maklumat penjawat awam di negeri Pahang

 • Merancang keperluan sumber manusia dan melaksanakan kajian struktur perjawatan

 • Merancang, menyelaras dan melaksanakan latihan dan kompetensi penjawat awam di negeri Pahang

BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

BLOK C, WISMA SRI PAHANG

 • Memberi khidmat perunding pembangunan, pelaksanaan dan penyelenggaraan sistem aplikasi dan perolehan peralatan serta perisian di jabatan-jabatan dan agensi kerajaan negeri

 • Merancang dan mengurus rangkaian komunikasi antara jabatan-jabatan dan agensi kerajaan negeri

 • Memberi khidmat sokongan, bantuan teknikal dan mengurus latihan-latihan ICT kepada kakitangan teknikal ICT di bawah pentadbiran Kerajaan Negeri Pahang

 • Menetapkan tatacara dan piawaian keselamatan, pengumpulan data dan pembangunan sistem aplikasi

PEJABAT MENTERI BESAR

TINGKAT 2, BLOK A, WISMA SRI PAHANG

 • Mengurus hal ehwal pentadbiran Pejabat YAB. Menteri Besar Pahang; dan

 • Mengurus aktiviti dan program YAB. Menteri Besar.

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

TINGKAT 1, BLOK B, WISMA SRI PAHANG

 • Mengurus dan menyelenggara hal ehwal pentadbiran am jabatan.

 • Mengurus dan mengawal peruntukan tahunan Pejabat SUK.

 • Mengurus perolehan sebutharga, pembelian terus dan tender.

 • Mengurus, menyelenggara dan penyelaras stor.

 • Mengurus permohonan, penyelenggara dan surat menyurat kenderaan.

 • Menguruskan penyelenggaraan bangunan dan ruang pejabat.

 • Mengurus permohonan dan pelupusan aset alih.

 • Menguruskan kawalan keselamatan Pejabat SUK.

 • Memberi khidmat persembahan kesenian dan kebudayaan.

BAHAGIAN DEWAN UNDANGAN NEGERI DAN MAJLIS MESYUARAT KERAJAAN

TINGKAT 1, BLOK A, WISMA SRI PAHANG

 • Pengurusan Majlis Mesyuarat Kerajaan (MMK) Negeri, Dewan Undangan Negeri (DUN), dan Jemaah Pengampunan Negeri (JPN).

MAJLIS SUKAN PAHANG

KOMPLEKS SUKPA, BANDAR INDERA MAHKOTA

 • Merancang, mengurus dan mentadbir semua kepentingan berkaitan sukan berprestasi tinggi.

 • Menyedia kemudahan sukan bagi tujuan pembangunan sukan negeri.

BAHAGIAN ISTIADAT DAN PENGURUSAN MAJLIS RASMI

BLOK D, WISMA SRI PAHANG

 • Menyelaras dan mengurus perjalanan Istiadat dan Majlis-Majlis Rasmi di Peringkat Negeri dan Persekutuan di Negeri Pahang Darul Makmur.

 • Mengurus dan memberi khidmat protokol bagi Istiadat, Majlis-Majlis Rasmi dan Perayaan di Peringkat Negeri dan Persekutuan.

 • Menyedia dan mengedar kad-kad jemputan bagi acara-acara rasmi peringkat Negeri dan Persekutuan.

 • Urus Setia kepada Jawatankuasa Pentadbiran bagi Pengurniaan Darjah-Darjah Kebesaran dan Pingat-Pingat Negeri Pahang Darul Makmur.

 • Mengurus dan menyediakan surat tawaran bagi Pengurniaan Darjah-Darjah Kebesaran dan Pingat-Pingat Negeri Pahang Darul Makmur untuk ditandatangani oleh Pendaftar Darjah atau Menteri Darjah.

 • Mengurus dan menyediakan surat-surat jemputan kepada penerima-penerima kurniaan Darjah-Darjah Kebesaran dan Pingat-Pingat Negeri Pahang Darul Makmur di Istiadat Balairung Seri, Istana Abu Bakar, Pekan,Pahang.

BAHAGIAN PERANCANG EKONOMI NEGERI

TINGKAT 4, BLOK B, WISMA SRI PAHANG

 • Menyelaras perancangan makro, fizikal dan spatial negeri Pahang.

 • Merancang dan menyelaras pengagihan peruntukan projek-projek pembangunan negeri.

 • Memproses dan menyelaras permohonan pelaburan dan penswastaan di atas tanah kerajaan negeri.

 • Merancang dan menyelaras pembangunan wilayah serta pembangunan sektor-sektor pertanian dan luar bandar, infrastruktur, perlombongan, pembangunan masyarakat, alam sekitar, perindustrian dan pelancongan.

BAHAGIAN KERAJAAN TEMPATAN

TINGKAT 2, BLOK B, WISMA SRI PAHANG

 • Menyelaras, mengesan dan mengawal perjalanan dan aktiviti-aktiviti Pihak Berkuasa Tempatan supaya menepati dasar-dasar kerajaan (Negeri dan Persekutuan).

 • Menyelaras permohonan PBT yang memerlukan kelulusan Pihak Berkuasa Negeri iaitu pelantikan Yang DiPertua, Setiausaha dan Ahli Majlis, Belanjawan Tahunan, Pemakaian Undang-Undang Kecil, Penetapan Kadar dan Senarai Nilaian dan Penyata Tahunan.

BADAN KAWAL SELIA AIR

BLOK D, WISMA SRI PAHANG

 • Mengurus, mengawal dan menyelaras sumber air dan mutu air di negeri Pahang.

 • Mengurus dan mengawal tadahan air secara bersepadu.

 • Mengurus dan mengeluarkan lesen bagi pembekalan air mentah

 • Menguatkuasa Enakmen Sumber Air 2007

UNIT AUDIT DALAM

TINGKAT 3, BLOK B, WISMA SRI PAHANG

 • Mengaudit agensi-agensi di bawah pentadbiran Kerajaan Negeri.

 • Memberi khidmat perundingan secara objektif terhadap kawalan dalaman dan tadbir urus jabatan dan agensi-agensi di bawah pentadbiran Kerajaan Negeri.

UNIT KORPORAT

BLOK C, WISMA SRI PAHANG

 • Menyelaras pelbagai program/ aktiviti/ urusan yang melibatkan YB. SUK

 • Menyelaras dan memantau pelaksanaan program kualiti di pentadbiran SUK dan lain-lain jabatan dan agensi di negeri Pahang.

 • Menyelaras pelaksanaan sistem pengurusan aduan di pentadbiran SUK Pahang dan pelbagai jabatan dan agensi negeri Pahang

UNIT INTEGRITI

TINGKAT G, BLOK B, WISMA SRI PAHANG

 • Mengesan dan mengesahkan aduan serta menerima, membuat siasatan dan laporan ke atas aduan / maklumat mengenai salah laku jenayah dan pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi.

 • Melaksanakan program pengukuhan dan peningkatan integriti serta akauntabiliti dikalangan penjawat awam negeri Pahang.

 • Mengurus tindakan tatatertib dan pengisytiharan harta bagi pegawai perkhidmatan awam / anggota Pejabat SUKN Pahang.


 •