Wakil Pihak Pekerja

Print
Semua A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
No.NamaJawatan / GredBahagian / UnitWakil Kumpulan 
1Fakizah binti IsahakPenolong Ketua Audit Dalam Gred W44AUDIT DALAMKewangan (W) Gred 19-48
2Fadzailah binti Md YusofKetua Pembantu Tadbir N22BPSMUrusetia MBJ