Sri Muhammad Safian bin Ismail., SSAP.,SIMP.,DSAP.,DIMP., PJN.,AAP.,AMP.,

Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang

Gred
Utama A

Bahagian
Ahli Pihak Pegawai

E-mel

No. Tel

Seksyen