Fadzilla bin Salleh, DSAP., DIMP., SMP., AAP.

Timbalan Setiausaha Kerajaan (Pembangunan)

Gred
Utama C

Bahagian
Ahli Pihak Pegawai

E-mel

No. Tel

Seksyen