Penyata Rasmi


No.Tajuk 
1Mesyuarat Pertama Penggal Ke-5 DUN Pahang Ke-13
2Mesyuarat Kedua Penggal Ke-5 DUN Pahang Ke-13
3Mesyuarat Ketiga Penggal Ke-5 DUN Pahang Ke-13
4Mesyuarat Kedua Penggal Pertama DUN Pahang Ke-14
5Mesyuarat Pertama Penggal Pertama (Majlis Angkat Sumpah) DUN Pahang Ke-14
6Mesyuarat Ketiga Penggal Pertama DUN Pahang Ke-14
7Mesyuarat Pertama Penggal Kedua DUN Pahang Ke-14