Kandungan Jurnal

mail mail

Kandungan Jurnal

VISI,MISI DAN OBJEKTIF


VISI
 

Ke arah memberikan perkhidmatan yang cemerlang kepada YAB Menteri Besar Pahang dan agensi-agensi serta orang awam yang berurusan dengan Pejabat Menteri Besar Pahang
 

MISI
 

 

Memastikan tugas-tugas eksekutif YAB Menteri Besar berjalan dengan lancar dan teratur. 

Memastikan agensi-agensi dan orang awam yang berurusan dengan Pejabat Menteri Besar dilayan dengan mesra dan cekap.


OBJEKTIF
 

 

Memberi khidmat pengurusan dan kesetiausahaan dengan sokongan yang berkesan kepada tugas-tugas YAB Menteri Besar sebagai Eksekutif Peringkat Negeri