Kandungan Jurnal

mail mail

Kandungan Jurnal

VISI MISI DAN OBJEKTIF


VISI
 

Memastikan sumber air dan alam persekitarannya berada didalam keadaan yang terpelihara dan mampan bagi menyokong pembangunan sosio ekonomi Negeri agar sentiasa berdaya maju.
 

MISI
 


Memelihara dan meningkatkan kualiti sumber air secara holistik dan bersepadu.


OBJEKTIF
 

 

  • Memastikan sumber air dan alam persekitarannya berada di dalam keadaan yang terpelihara dan mampan bagi menyokong pembangunan sosio ekonomi Negeri yang sentiasa berdaya maju.
  • Melaksanakan fungsi sebagai perancang, pelaksana, penyelaras, pemudahcara, penyelidik dan penguatkuasa secara efektif,sistematik dan efisien dalam pembangunan dan pengurusan sumber air.