Kandungan Jurnal

mail mail

Kandungan Jurnal

VISI MISI DAN OBJEKTIF


VISI
 

Memastikan pentadbiran negeri sebagai organisasi yang unggul dalam perancangan, pelaksanaan dan pengurusan berteraskan profesionalisme, integriti dan teknologi terkini selaras dengan matlamat Kerajaan Negeri Pahang Darul Makmur untuk menjadi negeri maju.
 

MISI
 

 

  • Bertindak secara cemerlang, bersepadu dan proaktif di dalam pelaksanaan dasar dan program kerajaan ke arah pencapaian wawasan negeri dan negara untuk menjadi negeri maju menjelang tahun 2020.
  • Bergerak secara aktif dan inovatif dengan mengembeleng tenaga semua anggota perkhidmatan awam negeri berlandaskan nilai-nilai islam untuk memberikan perkhidmatan yang berkualiti pada setiap masa.

OBJEKTIF
 

 

  • Semua Borang Permohonan Perumahan Kos Rendah Kerajaan dan Swasta yang lengkap diterima oleh Unit Perumahan didaftarkan ke dalam Sistem Perumahan Awam Pahang (SPAP) dalam tempoh 7 hari bekerja;
  • 100% senarai pemohon yang diluluskan Rumah Kos Rendah Kerajaan/Swasta/Sederhana Rendah yang diluluskan oleh Pengerusi Jawatankuasa Perumahan Negeri/Jawatankuasa Penapisan dan Pemilihan diberikan tawaran dalam tempoh 90 hari bekerja; dan
  • Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Perumahan Negeri sekurang-kurangnya 3 kali setahun