Kandungan Jurnal

mail mail

Kandungan Jurnal

VISI MISI DAN OBJEKTIF


VISI
 

Menjadi peneraju kepada sistem penyampaian Majlis Mesyuarat Kerajaan dan Dewan
 

MISI
 

 

Merancang, menggerak, menyelaras dan mengawal sistem penyampaian MMK dan Dewan yang efektif dan inovatif bagi mencapai kemajuan selaras dengan matlamat-matlamat negeri dan negara.

 

OBJEKTIF
 

 

Mewujudkan pengurusan kesetiausahaan terbaik kepada Majlis Mesyuarat Kerajaan(MMK) dan Dewan Negeri Pahang (DUN)


OBJEKTIF UMUM
 

 

 • Menguruskan persiapan mesyuarat MMK pada setiap hari rabu.
   
 • Memastikan 100% kerja-kerja MMK yang lengkap dan teratur diangkat ke MMK untuk keputusan dalam masa dua (2) minggu.
   
 • Memastikan semua keputusan MMK bersama fail jabatan dihantar ke jabatan dalam masa tiga (3) hari selepas keputusan diperakukan.
   
 • Menguruskan Persidangan Negeri yang dijalankan tiga (3) kali setahun.  
   
 • Memastikan Rang Pengisytiharan Persidangan disediakan dalam tempoh empat belas (14) hari
   
 • Memastikan Penyata Rasmi Persidangan Dewan diedarkan kepada semua ADUN, jabatan dan agensi berkenaan dalam masa dua (2) bulan selepas tarikh persidangan.