Kandungan Jurnal

mail mail

Kandungan Jurnal

VISI MISI DAN OBJEKTIF


VISI
 

Menjadi peneraju kepada sistem penyampaian Majlis Mesyuarat Kerajaan (MMK) dan Dewan Undangan Negeri (DUN)
 

MISI
 

 

Merancang, menggerak, menyelaras dan mengawal sistem penyampaian MMK dan DUN yang efektif dan inovatif bagi mencapai kemajuan selaras dengan matlamat-matlamat negeri dan negara.

 

OBJEKTIF
 

 

Mewujudkan pengurusan kesetiausahaan terbaik kepada Majlis Mesyuarat Kerajaan(MMK) dan Dewan Undangan Negeri Pahang (DUN)


OBJEKTIF UMUM
 

 

  • Menguruskan Mesyuarat MMK (mingguan), Mesyuarat DUN dan Jemaah Pengampunan Negeri
     
  • Memastikan Kertas Kerja MMK yang lengkap dan teratur diangkat ke MMK Negeri Pahang dalam masa 8 hari bekerja.
     
  • Memastikan keputusan MMK dihantar ke Jabatan/Agensi selewat-lewatnya tiga (3) hari selepas keputusan diperakukan.
     
  • Menguruskan Mesyuarat Dewan Undangan Negeri yang dijalankan tiga (3) kali setahun.