Kandungan Jurnal

mail mail

Kandungan Jurnal

VISI MISI DAN OBJEKTIF


VISI
 

Menjadi Organisasi Bertaraf Dunia Dalam Penyampaian Perkhidmatan Menjelang 2020
 

MISI
 

 

Memantapkan perkhidmatan melalui tadbir urus terbaik

Memacu pembangunan ekonomi dan sosial negeri melalui perancangan, penyelarasan dan pemantauan yang berkesan

 

OBJEKTIF
 

 

Memastikan 98% peruntukan tahunan dibelanjakan dalam tahun semasa.

Memastikan 95% tuntutan yang lengkap diproses dalam tempoh 10 hari bekerja dari tarikh tuntutan diterima.

Memastikan 90% pelupusan dilaksanakan dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh surat kelulusan pelupusan diterima.