Kandungan Jurnal

mail mail

Kandungan Jurnal

VISI MISI DAN OBJEKTIF


VISI
 


Menjadikan Bahagian Pengurusan Sumber Manusia sebagai organisasi yang unggul dalam perancangan, pembangunan dan pengurusan sumber manusia berteraskan profesionalisme, integriti dan teknologi terkini selaras dengan matlamat Kerajaan Negeri Pahang Darul Makmur untuk menjadi negeri maju.


MISI
 

 

Menjadi penasihat dalam aspek pengurusan sumber manusia, sektor awam peringkat negeri

Merancang dan melaksana dasar yang berkaitan pembangunan dan pengurusan sumber manusia

Menguruskan hubungan majikan dan pekerja ke arah mewujudkan suasana harmoni


OBJEKTIF
 

 

Menentukan pengurusan sumber manusia berkualiti dengan pengembelengan sumber-sumber yang optimum berasaskan budaya kerja cemerlang yang menepati ciri-ciri berikut :-
  • Cepat dalam semua tindakan;
  • Tepat dalam membuat keputusan;
  • Layanan yang mesra kepada pelanggan;
  • Telus dalam semua urusan;
  • Menentukan perkhidmatan dan maklumat mudah diperolehi (Availability) dan boleh dipercayai (Reliability);
  • Menepati undang-undang, dasar dan peraturan;