Kandungan Jurnal

mail mail

Kandungan Jurnal

VISI MISI DAN OBJEKTIF


VISI
 


Menjadikan sebuah Unit yang unggul dalam membentuk budaya kerja yang menjunjung dan menegakkan prinsip integriti dalam mencapai organisasi bertaraf dunia menjelang tahun 2020.


MISI
 


Memantapkan perkhidmatan melalui tadbir urus terbaik dan menerapkan nilai-nilai murni dan integriti dikalangan penjawat awam Negeri Pahang.


OBJEKTIF
 

 

Membudayakan dan mengukuhkan integriti penjawat awam melalui pelaksanaan dan penginstitusian nilai-nilai integriti selaras dengan Pelan Integriti Nasional;

Mengurus dan melaksanakan inisiatif-inisiatif penginstitusian integriti, pencegahan, pematuhan, pengesanan salah laku dan tindakan punitif secara lebih fokus, terancang, efisen berdasarkan 5 fungsi teras iaitu:

(i) Tadbir Urus Terbaik

(ii) Pengukuhan Integriti

(iii) Pengesanan dan Pengesahan

(iv) Pengurusan Aduan

(v) Pematuhan