Kandungan Jurnal

mail mail

Kandungan Jurnal

VISI MISI DAN OBJEKTIF


VISI
 

Membudayakan penggunaan ICT dalam pentadbiran dan perkhidmatan menerusi teknologi terkini secara lebih cekap dan berkesan.
 

MISI
 

 

Melaksanakan dan meningkatkan pengguna ICT dalam pentadbiran Awam Kerajaan Negeri Pahang
 

OBJEKTIF
 

 

Membangun dan mengurus sistem maklumat yang cekap dan berkualiti

Menyedia dan mengurus kemudahan infrastruktur teknologi maklumat dan komunikasi yang berkesan

Menentukan kualiti, keselamatan dan integriti maklumat Kerajaan Negeri terjamin

Meningkatkan tahap kesedaran ke arah keberkesanan penggunaan teknologi maklumat di kalangan kakitangan awam dan rakyat Negeri Pahang