Kandungan Jurnal

mail mail

Kandungan Jurnal

VISI MISI DAN OBJEKTIF


VISI
 

Mengungguli dan mempelopori budaya kerja berkualiti


MISI
 

 

Memastikan budaya kerja berkualiti menjadi amalan berterusan setiap kakitangan


OBJEKTIF
 

 

Meningkatkan pelaksanaan kualiti pengurusan dan pentadbiran Pejabat SUK Pahang dan semua         jabatan serta agensi di Negeri Pahang selaras dengan pekeliling dan arahan MAMPU.

Meningkatkan sistem urusan perhubungan awam yang berkesan dan efisyen.

Menjalankan fungsi sebagai urusetia yang efektif dan efisyen dalam menguruskan program, aktiviti, mesyuarat dan lawatan yang melibatkan YB. Setiausaha Kerajaan Pahang.