Kandungan Jurnal

mail mail

Kandungan Jurnal

VISI MISI DAN OBJEKTIF


VISI
 

Memberi perkhidmatan audit yang efisyen bagi memantapkan akauntabiliti pengurusan kewangan agensi-agensi di bawah pentadbiran Kerajaan Negeri Pahang.
 

MISI
 


Melaksanakan pengauditan secara adil dan profesional ke arah memantapkan akauntabiliti pengurusan kewangan agensi-agensi di bawah pentadbiran Kerajaan Negeri Pahang.


OBJEKTIF
 


Membantu Agensi-agensi di bawah Pentadbiran Kerajaan Negeri mencapai matlamat yang telah ditetapkan dan meningkatkan tahap akauntabiliti dalam pengurusan kewangan