Kandungan Jurnal

mail mail

Kandungan Jurnal

VISI DAN MISI


VISI
 

Menjadi organisasi bertaraf dunia dalam penyampaian perkhidmatan menjelang tahun 2020 
 

MISI
 


Memantapkan perkhidmatan melalui tadbir urus terbaik.

Memacu pembangunan ekonomi dan sosial negeri melalui perancangan, penyelarasan dan pemantauan yang berkesan