Breadcrumb

Kandungan Jurnal

UNDIAN

Undian Anda

Pandangan/Pendapat Anda Terhadap Infrastruktur Dan Kemudahan Asas Di Kawasan Pelancongan Tanah Tinggi Negeri Pahang Darul Makmur?
% Undian
4% 5
a. Sangat berpuas hati
20% 27
b. Berpuas hati
67% 91
c. Kurang berpuas hati
6% 8
d. Tidak berpuas hati
3% 4
e. Sangat tidak berpuas hati

Jumlah Undian: 135