Breadcrumb

Kandungan Jurnal

UNDIAN

Tempoh Undian : 1 November 2016 hingga 31 Disember 2016 

Undian Anda

Pandangan/Pendapat Anda Terhadap Infrastruktur Dan Kemudahan Asas Di Kawasan Pelancongan Tanah Tinggi Negeri Pahang Darul Makmur?
% Undian
7% 13
a. Sangat berpuas hati
21% 37
b. Berpuas hati
62% 112
c. Kurang berpuas hati
7% 13
d. Tidak berpuas hati
3% 5
e. Sangat tidak berpuas hati

Jumlah Undian: 180