Kandungan Jurnal

mail mail

Kandungan Jurnal

STATISTIK TRANSAKSI APLIKASI ATAS TALIAN 

APLIKASI ATAS TALIAN

BILANGAN TRANSAKSI

 

JUMLAH

Jan
2017

Feb
2017

Mac
2017

April
2017

Mei
2017

Jun
2017

Julai
2017

Ogos
2017

Sep
2017

Okt
2017

Nov
2017

Dis
2017


Aduan ICT


39


-


-


-


-


-


-


-


-


-

- -


39


Aduan Pahang


18


-


-


-


-


-


-


-


-


-

- -


18


Permohonan PAKR/PKSR/PR1MA 


386


-


-


-


-


-


-


-


-


-

- - 386


Permohonan Pas Keselamatan dan Pelekat Kenderaan


5


-


-


-


-


-


-

-


-


-

- - 5


Permohonan Tanah
Kerajaan Bagi Projek Pelaburan

18


-


-


-


-


-


-


-


-


-

- - 18


Sistem Pemantauan Projek Negeri


45


-


-


-


-


-


-


-


-


-

- - -45


Permohonan Kenderaan Pejabat SUK Pahang 

81 - - - - - - - - - - - 81


Permohonan Kuarters Kerajaan Negeri Pahang 

12 - - - - - - - - - - - 12