Kandungan Jurnal

STATISTIK TRANSAKSI APLIKASI ATAS TALIAN
TAHUN 2016

 

APLIKASI ATAS TALIAN

BILANGAN TRANSAKSI

 

JUMLAH

Jan
2016

Feb
2016

Mac
2016

April
2016

Mei
2016

Jun
2016

Julai
2016

Ogos
2016

Sep
2016

Okt
2016

Nov
2016

Dis
2016


Aduan ICT


81


60


75


56


60


50


31


42


43


52

57 39


646


Aduan Pahang


8


5


5


8


5


5


4


7


6


6

6 12


77


Permohonan PAKR/PKSR/PR1MA 


1214


972


824


802


595


645


462


770


551


730

522 368 8455


Permohonan Pas Keselamatan dan Pelekat Kenderaan


5


7


5


2


5


9


6


5


5


9

26 1 85


Permohonan Tanah
Kerajaan Bagi Projek Pelaburan


9


10


11


26


15


38


14


15


13


25

23 30 229


Sistem Pemantauan Projek Negeri


57


33


104


267


10


16


16


13


34


35

16 43 644


Permohonan Kenderaan Pejabat SUK Pahang 

119 104 133 115 140 122 111 154 93 131 92 92 1406


Permohonan Kuarters Kerajaan Negeri Pahang 

12 6 9 16 6 3 0 2 0 5 24 12 95