Kandungan Jurnal

SOALAN UNDIAN

Tajuk : Pandangan / pendapat anda  terhadap infrastruktur dan kemudahan asas di kawasan pelancongan tanah tinggi Negeri Pahang Darul Makmur.

Tempoh Undian : 01 November 2016 hingga 31 Disember 2016