Kandungan Jurnal

Kembali ke Halaman Penuh

Sukacita dimaklumkan bahawa Bahagian Perancang Ekonomi Negeri Pejabat SUK Pahang telah mengadakan undian bagi mendapatkan pandangan/pendapat anda mengenai infrastuktur dan kemudahan asas di kawasan pelancongan tanah tinggi Negeri Pahang Darul Makmur. Sehubungan dengan itu tuan/puan dialu-alukan untuk mengisi undian tersebut pada pautan berikut:

 

 

http://www.pahang.gov.my/undian