Kandungan Jurnal

mail mail

Kandungan Jurnal

PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN (PKP)

BIL


SUBJEK

MUAT TURUN
1.


Unit Audit Dalam (tarikh dikemaskini 01.07.2015)

2.

Pejabat Menteri Besar (tarikh dikemaskini 20.05.2015)

3.

Bahagian Khidmat Pengurusan (tarikh dikemaskini 26.05.2015)

4.

Bahagian MMK Dan Dewan Undangan Negeri (tarikh dikemaskini 22.10.2015)

5.

Bahagian Perumahan (tarikh dikemaskini 20.10.2015)

6.

Bahagian Kerajaan Tempatan (tarikh dikemaskini 20.10.2015)

7.

Bahagian Teknologi Maklumat (tarikh dikemaskini 20.10.2015)

8.

Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (tarikh dikemaskini 17.03.2016)

9.

Bahagian Perancang Ekonomi Negeri (tarikh dikemaskini 20.05.2015)

10.

Badan Kawal Selia Air (tarikh dikemaskini 26.05.2015)

11.

Majlis Sukan Pahang (tarikh dikemaskini 24.08.2015)