Kandungan Jurnal

mail mail

Kandungan Jurnal

PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI PAHANG

Perbadanan Kemajuan Negeri Pahang (PKNP) ditubuhkan pada 27 Disember 1965 melalui Enakmen LKNP Bil. 12/65 dengan tanggungjawab utamanya bagi meningkat, mendorong, memberi kemudahan serta menjalankan usaha-usaha pembangunan ekonomi dan sosial negeri terutamanya di kawasan luar bandar.

Peranan dan aktiviti utama PKNP dan Kumpulan adalah tertumpu kepada sektor-sektor berikut:

  • Pembangunan Industri
  • Pembangunan Hartanah
  • Pembangunan Pusat Pertumbuhan Baru & Bandar Baru
  • Pelaburan
  • Pembangunan Usahawan Bumiputera

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi

Perbadanan Kemajuan Negeri Pahang
Tingkat 16, Kompleks Teruntum, 25000 Kuantan, Pahang
Hakcipta Terpelihara 2007 Perbadanan Kemajuan Negeri Pahang
Tel : 6+09 5135566 Fax : 6+09 5130510

Atau layari http://www.pknp.gov.my