Kandungan Jurnal

mail mail

Kandungan Jurnal

PIAGAM PELANGGAN

  • Melaksanakan dasar perancangan yang bersepadu bagi memastikan pelaksanaan pembangunan negeri mengikut wawasan, matlamat dan strategi negara
  • Menyelaras, melaksana, mengesan dan menilai program pembangunan untuk kesejahteraan hidup rakyat
  • Menyediakan anggota perkhidmatan awam negeri yang prihatin, cekap dan berkesan menerusi program-program motivasi dan latihan yang berterusan
  • Mengurus dan menyelenggarakan secara cekap dan berkesan Mesyuarat-mesyuarat utama negeri
  • Memberi perkhidmatan sokongan secara mesra, cepat dan cekap dalam aspek khidmat pengurusan