Kandungan Jurnal

mail mail

Kandungan Jurnal

PIAGAM PELANGGAN

  • Memastikan kertas kerja Majlis Mesyuarat Kerajaan yang lengkap dikemukakan untuk pertimbangan Majlis Mesyuarat Kerajaan dalam tempoh masa dua (2) bulan.
  • Menentukan baucar bayaran projek yang lengkap diterima dari Pihak Berkuasa Tempatan untuk dikemukakan ke Akauntan Negara/Akauntan Negeri dalam tempoh masa tujuh (7) hari.