Kandungan Jurnal

mail mail

Kandungan Jurnal

PIAGAM PELANGGAN

  • Memastikan Kertas Kerja yang lengkap dan teratur diangkat ke Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Pahang selewat-lewatnya 14 hari bekerja selepas diperakukan oleh YAB MB.
  • Memastikan keputusan Majlis Mesyuarat Kerajaan di hantar ke jabatan/ agensi selewat-lewatnya lima (5) hari selepas keputusan diperakukan