Kandungan Jurnal

mail mail

Kandungan Jurnal

PIAGAM PELANGGAN

  • Memastikan baucar bayaran bagi tuntutan yang lengkap diproses dalam tempoh 10 hari bekerja dari tarikh tuntutan diterima.
  • Menguruskan pelupusan harta modal dan inventori dilaksanakan mengikut keperluan