Kandungan Jurnal

mail mail

Kandungan Jurnal

PIAGAM PELANGGAN

  • Memastikan proses Kelulusan Hadiah Ganti Cuti Rehat diproses dalam tempoh 90 hari bekerja dari tarikh dokumen lengkap diterima
  • Memastikan penempatan anggota lantikan baru dibuat dalam tempoh 90 hari bekerja
  • Memastikan surat kelulusan persaraan pilihan sendiri setelah diperkenankan oleh KDYMM Sultan Pahang diproses dalam tempoh 30 hari bekerja dari terima surat perkenan KDYMM Sultan Pahang