Kandungan Jurnal

mail mail

Kandungan Jurnal

PIAGAM PELANGGAN

  • Memastikan aduan mengenai kerosakan ICT diberi khidmat bantuan sokongan teknikal dalam tempoh lapan (8) jam bekerja setelah laporan diterima.
  • Memastikan permohonan pembangunan sistem aplikasi yang diterima dibuat kajian dalam tempoh tiga (3) hingga enam (6) bulan.
  • Memastikan khidmat rangkaian digital PahangNet berfungsi 24x7 di semua jabatan kerajaan yang menggunakan perkhidmatan ini.