Kandungan Jurnal

mail mail

Kandungan Jurnal

PIAGAM PELANGGAN

Memastikan aduan pelanggan yang lengkap maklumat diri dikemukakan maklumbalas kepada pengadu selewat-lewatnya 10 hari bekerja selepas tempoh siasatan selesai

(a) 100% aduan bagi Pejabat Setiausaha Kerajaan Pahang

(b) 75% aduan bagi lain-lain jabatan/agensi