Kandungan Jurnal

mail mail

Kandungan Jurnal

Piagam Pelanggan

  • Memastikan ulasan teknikal ke atas permohonan pembangunan dalam kawasan tadahan air yang lengkap diproses dalam tempoh 15 hari bekerja.
  • Memastikan keputusan Majlis Mesyuarat Kerajaan bagi permohonan Lesen Penggunaan Sumber Air dimaklumkan kepada pemohon dalam tempoh 3 hari bekerja selepas cabutan keputusan diterima.