Kandungan Jurnal

mail mail

Kandungan Jurnal

PIAGAM PELANGGAN

Memastikan 100% permohonan pindah milik tanah yang lengkap dokumen diserahkan kepada YAB Menteri Besar Pahang dalam tempoh 14 hari berkerja.