Kandungan Jurnal

mail mail

Kandungan Jurnal

PENYATA RASMI DEWAN UNDANGAN NEGERI PAHANG

NO
SUBJEK
 
MUAT TURUN
1.


Mesyuarat Kedua Penggal Keempat Dewan Undangan Negeri Pahang Yang Ke-13 Pada 8 September 2016

 

2.

Penyata Rasmi Dewan Negeri