Kandungan Jurnal

Sila masukkan kata kunci untuk carian:

 

Penerbit Aset

« Kembali

Undian Pandangan/Pedapat Terhadap Insfrastruktur dan Kemudahan Asas Di Kawasan Pelancongan Tanah Tinggi Negeri Pahang Darul Makmur

Sukacita dimaklumkan bahawa Bahagian Perancang Ekonomi Negeri Pejabat SUK Pahang telah mengadakan undian bagi mendapatkan pandangan/pendapat anda mengenai infrastuktur dan kemudahan asas di kawasan pelancongan tanah tinggi Negeri Pahang Darul Makmur. Sehubungan dengan itu tuan/puan dialu-alukan untuk mengisi undian tersebut pada pautan berikut:

 

 

http://www.pahang.gov.my/undian


Kandungan Jurnal