Kandungan Jurnal

mail mail

Kandungan Jurnal

PEGAWAI KANAN


YB.SETIAUSAHA KERAJAAN PAHANG
DATO' SRI MUHAMMAD SAFIAN BIN ISMAIL, SSAP., SIMP. , DSAP., DIMP., PJN., AAP., AMP.
     
BAHAGIAN PEMBANGUNAN   BAHAGIAN PENGURUSAN
     
 
DATO' SUHAIMI BIN MOHD YUNUS, DSAP., DIMP., SMP., AAP., AMP.
TIMBALAN SETIAUSAHA KERAJAAN
(PEMBANGUNAN) 
 
  DATO' TOANTOWEE BIN HAJI MOHD LOTFIE, DSAP., DIMP.
TIMBALAN SETIAUSAHA KERAJAAN
(PENGURUSAN)
 
     
   
ZAMAN AZAM BIN MOHAMAT SARIF @ AHMAT, AAP.
SETIAUSAHA BAHAGIAN 
BAHAGIAN PERANCANG EKONOMI NEGERI
  MOHD ZAKARIA BIN IBRAHIM
SETIAUSAHA BAHAGIAN
BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
     
 
MD. YUSLI BIN IBRAHIM MOHD YUNUS, AAP.
KETUA PENOLONG SETIAUSAHA KANAN 
BAHAGIAN PERUMAHAN
  SHUHAIRI BIN ABD GHANI, AMN.
SETIAUSAHA BAHAGIAN
BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
 
 
MOHD FAIZAL BIN JAAFAR, SMP., AAP.
SETIAUSAHA BAHAGIAN
BAHAGIAN KERAJAAN TEMPATAN
 

ENCIK KAMARUL ISKANDAR BIN NORDIN, AAP.
SETIAUSAHA SULIT KANAN KEPADA 
YAB MENTERI BESAR
PEJABAT MENTERI BESAR

     
 

RIZAL BIN MUSTAFA, AMP.
KETUA PENOLONG SETIAUSAHA
BADAN KAWAL SELIA AIR 

  AHMAD RIZAL BIN ALI @ JAAFAR, AAP.
SETIAUSAHA BAHAGIAN
BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN
     
   
    SYED AHMAD KHIRULANWAR ALYAHYA BIN
SYED ABDUL RAHMAN, AAP.
SETIAUSAHA BAHAGIAN
BAHAGIAN MAJLIS MESYUARAT KERAJAAN DAN DEWAN UNDANGAN NEGERI 
     
   
   
MOHAMED RASHDAN BIN MOHAMED RAZALI, AAP
PENGARAH MAJLIS SUKAN PAHANG
MAJLIS SUKAN PAHANG
     
   
    ZAIN MOKHSAR BIN AHMAD, AAP.
KETUA PENOLONG SETIAUSAHA 
BAHAGIAN ISTIADAT DAN PENGURUSAN MAJLIS RASMI
     
UNIT-UNIT TERUS DI BAWAH YB.SUK
     
   

MUHAMAD ANUARUDIN BIN MOHD YUSOFF @ AHMAT, AMP
KETUA PENOLONG SETIAUSAHA
UNIT KORPORAT

 

-KOSONG-
KETUA AUDIT DALAM
UNIT AUDIT DALAM

     
   

ROSLINDA BINTI AB RAZAK, AAP.
KETUA PENOLONG SETIAUSAHA
UNIT INTEGRITI