Kandungan Jurnal

mail mail

Kandungan Jurnal

PANDUAN PENGURUSAN TATATERTIB

 

NO


SUBJEK

MUAT TURUN
1.

 

Lampiran A - Kertas Untuk Pertimbangan Pengerusi Lembaga Tatatertib

2.

Lampiran B - Borang Penentuan Oleh Pengerusi Lembaga Tatatertib Di Bawah Peraturan 35, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993

 

3.

Lampiran C - Keputusan Pengerusi Lembaga Tatatertib Menentukan Wujud Satu Kesalahan Tatatertib

 

4.

Lampiran D - Kertas Untuk Pertimbangan Pengerusi Lembaga Tatatertib
Menentukan Wujud / Tidak Kes Prima Facie Ke Atas (Nama Pegawai, Skim Perkhidmatan, Gelaran Jawatan, Tempat Bertugas

 
5.

Lampiran E - Keputusan Pengerusi Lembaga Tatatertib Menentukan Wujud Kes Prima Facie

 
6.

Lampiran F - Surat Pertuduhan Tindakan Tatatertib Bukan Dengan Tujuan Buang Kerja Atau Turun Pangkat

 
7.

Lampiran G - Surat Pertuduhan Tindakan Tatatertib Dengan Tujuan Buang Kerja Atau Turun Pangkat

8.

Lampiran H - Kertas Untuk Pertimbangan Lembaga Tatatertib

9.

Lampiran I -  Surat Keputusan Lembaga Tatatertib - Tindakan Tatatertib Bukan Dengan Tujuan Buang Kerja Atau Turun Pangkat

10.

Lampiran J - Surat Keputusan Lembaga Tatatertib - Tindakan Tatertib Dengan Tujuan Buang Kerja Atau Turun Pangkat