mail mail

Kandungan Jurnal

MOTO JABATAN


KOMITED
 

Keterlibatan secara bersungguh-sungguh serta penuh tanggungjawab dan berintegriti dalam melaksanakan tugas bagi meningkatkan kecekapan, keberkesanan dan kualiti penyampaian perkhidmatan.
 

PROAKTIF
 

Berkemampuan menjangka keperluan dan kehendak pelanggan dan menawarkan penyelesaian dengan cepat, cekap dan tepat.
 

RESPONSIF
 

Bertindak dengan cepat dan wajar bagi memenuhi kehendak dan keperluan "stakeholders"  serta peka kepada perubahan teknologi persekitaran yang makin sofistikated.