Kandungan Jurnal

mail mail

Kandungan Jurnal

 

SEBUTHARGA

NO


SUBJEK

TARIKH JUAL  TARIKH TUTUP MUAT TURUN
1.

Membangun, Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji dan Mentauliahkan Portal Pejabat Daerah dan Tanah Negeri Pahang Tahun 2017

 22.03.2017  06.04.2017 
2.

Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji dan Mentauliah Sistem Pemantauan Pusat Data Utama (DC) dan Pusat Pemulihan Bencana (DRC) Negeri Pahang Bagi Tahun 2017 

 27.03.2017  10.04.2017
3.

Membekal dan Menghantar Perisian Autocad Bagi Jabatan Di Bawah Kerajaan Negeri Tahun 2017

 28.03.2017  11.04.2017
4.

Perkhidmatan Penilaian Tahap Keselamatan Rangkaian Dan Sistem ICT (Security Posture Assessment - SPA) Pejabat Setiausaha Kerajaan Pahang Tahun 2017

 29.03.2017  11.04.2017
5.

Perkhidmatan Pembaharuan Lesen Untuk Perisian Virtualization Dan Perisian Backup Recovery Bagi Tahun 2017

 29.03.2017  12.04.2017
6.

Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Mentauliah Dan Menyelenggara Dalam Tempoh Waranti Bagi Peralatan Core Switch Pejabat Setiausaha Kerajaan Pahang Bagi Tahun 2017

 03.04.2017  17.04.2017