Kandungan Jurnal

mail mail

Kandungan Jurnal

 

SEBUTHARGA

NO


SUBJEK

MUAT TURUN

1.


  Tawaran Membekalkan Peluru Senjatapi Untuk Tujuan/ Kegunaan Bersukan Kepada     Majlis Sukan Pahang Tahun 2017

 


2.

 
  Perkhidmatan Penyelenggaran Lanskap dan Pembersihan Kawasan Selama Dua 

  (2) Tahun di Majlis Sukan Pahang