Kandungan Jurnal

mail mail

Kandungan Jurnal

ICT

NO
SUBJEK
 
MUAT TURUN
1.


Hebahan Maklumat Secara Digital

 

Borang Permohonan Hebahan Maklumat Secara Digital  

 

Contoh Pengisian Borang Permohonan Hebahan Maklumat Secara Digital

 
2.

Pahang Net

 

Borang Permohonan Sambungan Baru Rangkaian 1PahangNet

 

Borang Permohonan Tambahan Peralatan Rangkaian Komputer

 

     Borang Permohonan DNS 

3.

Permohonan Peralatan ICT

 

Borang 1A - Borang Permohonan Peralatan ICT

   

Borang 2A - Lampiran Bagi Keperluan Permohonan Peralatan ICT

  

Peraturan Am Permohonan Peralatan ICT Bagi Jabatan - Jabatan Kerajaan Negeri Pahang Darul Makmur

Tatacara Permohonan Peralatan ICT Bagi Jabatan-Jabatan Kerajaan Negeri Pahang

   
     Slaid Taklimat Pengisian Borang Permohonan Peralatan ICT

4.

Pinjaman Peralatan ICT

 

Borang Permohonan Pinjaman Peralatan ICT

5.

Borang Permohonan Pendaftaran E-Mel Negeri Pahang

 


6.

  Borang Maklumat CIO dan ICTSO Agensi