Kandungan Jurnal

mail mail

Kandungan Jurnal

HAL EHWAL AIR

NO


SUBJEK

MUAT TURUN
1.


Borang Permohonan Kebenaran Membina /Membuat /Mendirikan /Menyelenggara /Menggunakan Jeti /Pentas Pendaratan /Jambatan.

2.

Borang Permohonan Kebenaran Menggali Telaga

 

3.

Panduan Permohonan Lesen Penggunaan Sumber Air Dan Panduan Pengisian Borang Permohonan

 

4.

Borang Permohonan Kebenaran Penggunaan Sumber Air (Air Bumi)

 
5.

Borang Permohonan Kebenaran Penggunaan Sumber Air (Air Permukaan)

 
6.

Spesifikasi Pemasangan Meter Air