Kandungan Jurnal

mail mail

Kandungan Jurnal

FUNGSI

  • Mengurus, mengawal dan menyelaras sumber air dan mutu air di negeri Pahang 
  • Mengurus dan mengawal tadahan air secara bersepadu
  • Mengurus dan mengeluarkan lesen bagi pembekalan air mentah
  • Menguatkuasa Enakmen Sumber Air 2007