Kandungan Jurnal

mail mail

Kandungan Jurnal

FUNGSI

  • Merancang, menyelaras dan melaksana dasar serta strategi perumahan dan mengesan serta menilai kemajuan dan pencapaian matlamat perumahan negeri meliputi projek PAKR dan PPRM
  • Menguruskan pendaftaran terbuka bakal-bakal pembeli rumah dan pengagihan perumahan kos rendah dan sederhana rendah
  • Menguatkuasa perjanjian sewa dan pemilihan PAKR
  • Mengurus permohonan tanah dan pindah hak milik