Kandungan Jurnal

mail mail

Kandungan Jurnal

FUNGSI

  • Menjalankan tugas keurusetiaan kepada MMK dan Persidangan Dewan Undangan Negeri
  • Menjalankan tugas keurusetiaan Lembaga Pengampunan Negeri
  • Mengurus pelantikan Ahli-Ahli Lembaga Pengarah/ Wakil-Wakil Kerajaan dalam Badan-Badan Berkanun Negeri/ Persekutuan untuk kelulusan MMK