Kandungan Jurnal

mail mail

Kandungan Jurnal

FUNGSI

 • Merangka, merancang dan melaksana program dan aktiviti bagi meningkatkan kesedaran, penghayatan, pengamalan, pembudayaan, pengetahuan dan kemahiran mengurus integriti kepada semua pegawai sektor awam berdasarkan Pelan Integriti Organisasi (PIO).
   
 • Meningkatkan tahap kemahiran mengurus integriti dan penghayatan di kalangan semua pegawai sektor awam agar dapat melahirkan pegawai perkhidmatan awam yang berdaya saing dan berdaya tahan.
   
 • Memantau dan mengenalpasti kelemahan-kelemahan dalam amalan, sistem dan prosedur kerja, peraturan dan undang-undang yang sedia ada yang dapat menjejaskan integriti. 
   
 • Menerapkan budaya yang bersih bagi mengukuhkan ciri-ciri moral dan etika serta membudayakan nilai positif dan murni terhadap pegawai sektor awam.
   
 • Mewujudkan sistem pemantauan, pelaporan berkesan dan pengukuran keberkesanan program dan aktiviti audit integriti melalui pelaksanaan Sistem Audit Nilai.