Journal Content

mail mail

Journal Content

VISION MISSION AND OBJECTIVES


VISION 
 

To inculcate the use of ICT in administration and services through the latest technology in a more efficient and effective manner
 

MISSION
 

 

To implement and increase ICT users within the Civil Service administration in the Pahang State Governmentmonitoring.
 

OBJECTVES
 

 

Membangun dan mengurus sistem maklumat yang cekap dan berkualiti supaya dapat meningkatkan kesedaran ke arah keberkesanan penggunaan teknologi maklumat di kalangan kakitangan awam dan rakyat Negeri Pahang


Menyedia dan mengurus kemudahan infrastruktur teknologi maklumat dan komunikasi yang berkesan bagi mempastikan kualiti, keselamatan dan intergriti Kerajaan Negeri terjamin.


Merancang, mentadbir, mengawal , menyelaras urusan pentadbiran dan kewangan dengan cekap, efisyen serta responsif kepada kehendak pelanggan.

 

 

 

 

This Content Available in Malay Version Only