Breadcrumb

Journal Content

VOTES

Polls Display

Adakah anda berpuas hati dengan kualiti perkhidmatan penjawat awam Negeri Pahang?
% Votes
11% 30
a. Sangat Berpuas Hati
45% 126
b. Berpuas Hati
21% 58
c. Kurang Berpuas Hati
9% 24
d. Tidak Berpuas Hati
15% 43
e. Sangat Tidak Berpuas Hati

Total Votes: 281