Journal Content

mail mail

Journal Content

CIRCULARS/SUK CIRCULAR LETTERS /GOVERNMENT GAZETTE

YEAR


DOCUMENT SPSUK 

DOWNLOAD
2016   Bil 01 Perlaksanaan Kadar Baharu Sewa Rumah Kerajaan Negeri Pahang
 Bil 02 Tambahan Waktu Peringkat (WP) Dalam Jadual Waktu Bekerja          Berperingkat (WBB) Dilaksanakan Khas Pada Bulan Ramadan
  Phg. P.U.22 : Peraturan-peraturan Pegawai Awam Negeri ( Pelantikan,       Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) (Pahang) 2016

 

  Phg. P.U.14 : Peraturan-peraturan Lembaga Kanaikan Pangkat      Perkhidmatan Awam Negeri Pahang 2016 

2015

  Bil 03 Penetapan Nama Taman dan Nama Jalan Bagi Projek Perumahan       Rakyat 1Malaysia  (PR1MA) Pahang

  Phg. P.U. 30 Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan  Tatatertib) (Pahang) 2015

2014

Bil 03 Tahun 2014 Garis Panduan Pembangunan Industri Burung Walit Negeri Pahang

2013


Bil01 Perlaksanaan Program Pembudayaan Ilmu di Setiap Bahagian  Unit Di Pejabat Setiausaha Kerajaan Pahang

Bil 02 Penyertaan Pegawai/Kakitangan Ke Kursus / Latihan / Seminar / Bengkel / Konvensyen Yang Dianjurkan Oleh Pejabat Setiausaha Kerajaan Pahang

Bil 07 Tahun 2013 Garis Panduan Sumbangan Pembinaan AC DC Lane di Negeri Pahang Darul Makmur

Bil 08 Tahun 2013 Penambahbaikan Urusan Pengeluaran Permit Pembinaan Melalui Model Baru OSC

Bil 09 Tahun 2013 Paparan Notis Pemakluman Mesyuarat, Pengumuman, dan Aktiviti Jabatan secara Elektronik di Lobi Blok B Wisma Sri Pahang

2012

Bil01 Prosedur Permohonan Kebenaran Ke Luar Negara  

Bil05 Langkah-langkah Kawalan Tuntutan Kerja Lebih Masa

Bil07 Langkah-langkah Pemantauan Pengemaskinian Laman Web Rasmi Agensi

Bil08 Dasar dan Prosedur Pengambilan Pekerja Sambilan Harian

2011

Bil08 Pelaksanaan Sistem Pegawai Bertugas Harian di JabatanAgensi Negeri Pahang 

2010

Bil 11 Penjelasan Mengenai Keperluan Bekerja Lebih Masa 

Bil12 Pindaan Peraturan Permohonan Perbelanjaan Kemudahan Perubatan di Institut   Jantung Negara  

Bil13 Penambahbaikan Kemudahan Tambang Percuma kepada Perkhidmatan Awam  

2009

Bil07 Perwakilan Kuasa daripada SUK Pahang kepada Ketua-ketua Jabatan Negeri dan Pegawai Daerah Dalam Urusan Perkhidmatan

Bil08 Dasar Keselamatan ICT Pejabat Setiausaha Kerajaan Pahang 

2008

Bil01 Perlaksanaan Pengunaan Perisian OpenOffice.org di Semua Agensi dan Pentadbiran Negeri

Bil02 Perlaksanaan Pengunaan Perisian Cadian

Bil03 Aduan Terhadap Perkhidmatan Awam  Melalui Web Warkah Untuk PM (Warkah)  

Bil05 Arahan  Keselamatan  Pengunaan Komputer Riba di Jabatan-Jabatan Kerajaan Negeri Pahang 

 

This Content Available in Malay Version Only