Kandungan Jurnal

mail mail

Kandungan Jurnal

DOKUMEN RUJUKAN

PEKELILING

YB Setiausaha Kerajaan Pahang telah mengeluarkan surat arahan Penggunaan No MyKad sebagai Nombor Rujukan Tunggal (Single Identity Number) Bagi Mendapatkan Perkhidmatan Oleh Warganegara Malaysia Sebagai Individu.  Tujuan penggunaan nombor MyKad sebagai Nomber Rujukan Tunggal adalah bagi memudahkan Warganegara Malaysia apabila berurusan dengan pelbagai agensi Kerajaan kerana tidak perlu lagi mengingati pelbagai nombor yang berlainan.  Surat tersebut dengan jelas menyatakan bahawa semua Agensi di bawah Pentadbiran Kerajaan Negeri Pahang perlu melaksanakan penggunaan nombor MyKad sebagai MyID bermula pada 1 September 2009.

Surat Arahan YB Suk Pahang : 31 Julai 2009

PEKELILING

Surat Arahan Penggunaan Sistem Pengurusan Perkhidmatan MyID Pahang sebagai medium pengemaskini maklumat statistik transaksi penggunaan perkhidmatan MyID di Agensi Pelaksana Negeri Pahang

Surat Arahan Penggunaan Sistem MyID (Dokumen Sulit)

MANUAL PENGGUNA

Manual Pengguna Sistem Pengurusan Perkhidmatan MyID Pahang Versi Terkini

BORANG PERKHIDMATAN MYID PAHANG

NO


TAJUK PERKHIDMATAN

MUAT TURUN
1.


Borang Maklumat Perkhidmatan MyID Negeri Pahang Darul Makmur

(Dokumen Sulit)
2.

Borang Maklumat Pegawai Perhubungan Agensi Bagi Perkhidmatan MyID Negeri Pahang

 (Dokumen Sulit)
3.

Contoh Borang Maklumat Perkhidmatan MyID Negeri Pahang Darul Makmur

    (Dokumen Sulit)
4.

Template Standard Operating Procedure Saluran Perkhidmatan MyID Negeri Pahang Melalui Perkhidmatan di Kaunter dan Perkhidmatan di Telefon

    (Dokumen Sulit)

 

BAHAN TAKLIMAT


NO


TAJUK PERKHIDMATAN

MUAT TURUN
1.


Bahan Taklimat Pada Mesyuarat Pelaksanaan MYID Negeri Pahang Bil 1/2011 : 18.01.2011

 

Slaid Taklimat Pelaksanaan MyID di Negeri Pahang dan Perancangan Tahun 2011

   (Dokumen Sulit)    

Slaid Taklimat Pelaksanaan Mystery Shopping di Negeri Pahang

(Dokumen Sulit)
2.

Bahan Taklimat pada Mesyuarat Pelaksanaan MYID Negeri Pahang Bil 2/2011 : 29.03.2011

       

Slaid Taklimat Statistik Transaksi Perkhidmatan MYID di Negeri Pahang bagi Tahun 2010  dan 2011

(Dokumen Sulit)

Slaid Taklimat Pelaksanaan Mystery Shopping di Negeri Pahang Tahun 2011

(Dokumen Sulit)
3.

Bahan Taklimat pada Mesyuarat Pelaksanaan MYID Negeri Pahang Bil 1/2012 : 09.01.2012

 

Slaid Taklimat Statistik Transaksi Perkhidmatan MYID di Negeri Pahang bagi Tahun 2011

(Dokumen Sulit)

Slaid Taklimat Pelaksanaan Mystery Shopping Peringkat Negeri Pahang

(Dokumen Sulit)

 

Kandungan Jurnal

Pengguna perlu log masuk untuk mencapai dokumen berstatus sulit.