Kandungan Jurnal

mail mail

Kandungan Jurnal

DASAR KUALITI


Pejabat Setiausaha Kerajaan Pahang Komited Untuk Meningkatkan Sistem Penyampaian Perkhidmatan Ke Arah Menyediakan Perkhidmatan Yang Cepat, Cekap dan Berkesan Bagi Memenuhi Kehendak Dan Ekspektasi Pelanggan Serta Penambahbaikan Berterusan Berasaskan MS ISO 9001 : 2008, Peraturan Dan Undang-Undang Yang Berkaitan.